Budowa sztachetki PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Konstrukcja plotki plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Balaski z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane sztachetki plastykowe na plot i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements
Budowa sztachetki PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s